preskoči na sadržaj

Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci

Login
e-Dnevnik

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 14. 11. 2012.

Ukupno: 483129
Ovaj mjesec: 7189
Ovaj tjedan: 2167
Danas: 22
Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
Autor: HELENA BOŠKOVIĆ, 31. 8. 2020.

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školi

Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci

 

I.

 

Broj pomoćnika u nastavi:  2

  

Mjesto rada:  Ekonomska i trgovačka škola IvanaDomca Vinkovci

 

Radno vrijeme:  25 sati tjedno

 

Prijevoz na rad: Djelomično

 

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2020/2021


JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci

 

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-47-07-20-859

Vinkovci,31.kolovoza 2020. godine

 

U sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogućnosti za svu djecu, “ UP.03.2.1.03.0001 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika unastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školi

Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci

 

I.

 

Broj pomoćnika u nastavi:  2

  

Mjesto rada:  Ekonomska i trgovačka škola IvanaDomca Vinkovci

 

Radno vrijeme:  25 sati tjedno

 

Prijevoz na rad: Djelomično

 

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2020/2021

 

 

 

 

 

 

II.

UVJETI

 

 

–          završeno najmanje četverogodišnjesrednjoškolsko obrazovanje

–          da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

 

 

 

 

III.

 

OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

 

Poslovi pomoćnikau nastavi su:

 

- Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti

- Potpora u kretanju

- Potpora pri uzimanju hrane i pića

Potpora u obavljanju higijenskih potreba

- Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka

- Suradnja sučiteljima/nastavnicima  te vršnjacima učenika u razredu te

- Poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika

 

Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

 

 

 

 

 

IV.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

 

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćamau razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

 

 

 

V.

 

 

ODABIR KANDIDATA

 

Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi izvršit će ravnatelj uz suglasnost Školskog odbora. 

Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije,a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu. Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:

 

osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,

karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),

podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvojusocijalnih

vještina (način pružanja pomoći),

suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,

prava učenika s teškoćama u razvoju.

 

Odabrani kandidati koji posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnimelementima programa mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici bez uključivanja u novi program edukacije.

 

 

 

VI.

 

UGOVORNI UVJETI

 

S odabranim pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednikom, po dobivanjem suglasnosti Ministarstva, škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme trajanja nastavne godini kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnici u nastavi biti će upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

 

VII.

 

POSTUPAK PRIJAVE

 

Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 

zamolba (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge /tvrtke, te trajanje, navesti preferiranu školu, navesti radno mjesto PUN ili SKP)

životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje)

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se radi o nezaposlenoj osobi

obostrana preslika osobne iskaznice

uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca

potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika).

Vlastoručna potpisana Privola za prikupljanje osobnih podataka

 

Podnošenjem prijave na ovaj poziv pristupnici dajuprivolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da istizavrše prije početka rada.

 

 

 

 

VIII.

DOSTAVA PRIJAVA

 

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu škole:

  Vinkovci, A.Akšamovića 31

 

s napomenom

 

Prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi“

 

Rok za podnošenje prijava je

 

 

 

8. rujan  2020. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

Ravnatelj:

 

Mato Džalto, prof.

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju