preskoči na sadržaj

Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci

Login
e-Dnevnik

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 14. 11. 2012.

Ukupno: 483131
Ovaj mjesec: 7191
Ovaj tjedan: 2169
Danas: 24
Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
Autor: HELENA BOŠKOVIĆ, 24. 8. 2020.

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školi

Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci

 

I.

 

Broj pomoćnika u nastavi:   2

  

Mjesto rada:  Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci

 

Radno vrijeme:  25 sati tjedno

 

Prijevoz na rad: Djelomično

 

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2020/2021


JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca  Vinkovci

 

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-47-07-20-819

Vinkovci, 24.kolovoza 2020. godine

 

U sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogućnosti za svu djecu, “ UP.03.2.1.03.0001 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školi

Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci

 

I.

 

Broj pomoćnika u nastavi:   2

  

Mjesto rada:  Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci

 

Radno vrijeme:  25 sati tjedno

 

Prijevoz na rad: Djelomično

 

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2020/2021

 

 

 

 

 

 

II.

UVJETI

 

–          završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

–          da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

 

 

 

 

III.

 

OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su:

 

- Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti

- Potpora u kretanju

- Potpora pri uzimanju hrane i pića

- Potpora u obavljanju higijenskih potreba

- Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka

- Suradnja s učiteljima/nastavnicima  te vršnjacima učenika u razredu te

- Poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika

 

Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

 

 

 

 

 

IV.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

 

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

 

 

 

V.

 

 

ODABIR KANDIDATA

 

Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi izvršit će ravnatelj uz suglasnost Školskog odbora. 

Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu. Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:

 

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih
 • vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

 

Odabrani kandidati koji posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici bez uključivanja u novi program edukacije.

 

 

 

VI.

 

UGOVORNI UVJETI

 

S odabranim pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednikom, po dobivanjem suglasnosti Ministarstva, škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme trajanja nastavne godini kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnici u nastavi biti će upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

 

VII.

 

POSTUPAK PRIJAVE

 

Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 

 • zamolba (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje, navesti preferiranu školu, navesti radno mjesto PUN ili SKP)
 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se radi o nezaposlenoj osobi
 • obostrana preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika).
 • Vlastoručna potpisana Privola za prikupljanje osobnih podataka

 

Podnošenjem prijave na ovaj poziv pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

 

 

 

 

VIII.

DOSTAVA PRIJAVA

 

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu škole:

                                      Vinkovci, A.Akšamovića 31

 

s napomenom

 

Prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi“

 

Rok za podnošenje prijava je  1. rujan  2020. godine. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

Ravnatelj:

 

Mato Džalto, prof.

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju